Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)


 

OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie

oferty Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje o możliwości aplikowania na:

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia – termin składania aplikacji: 1 grudzień 2018 r.;
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich – termin składania aplikacji: 1 listopada na podróże od 1 marca, 1 lutego na podróże od 1 czerwca, 1 maja na podróże od 1 września;
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków – termin składania aplikacji – 15 listopada 2018 r.
 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców – termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019). 30 kwietnia 2019 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020);
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców (od 7 do 10 miesięcy) – termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r.;
 • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej, termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r.;
 • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w trybie cotutelle; 15 listopada 2018;
 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich – termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019) oraz 30 kwietnia 2019 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020);
 • Bilateralna wymiana naukowców (naukowcy z tytułem doktora, zatrudnieni na polskich uczelniach lub w instytutach naukowych) – termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019) oraz 30 kwietnia 2019 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020).
 • Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec – termin składania aplikacji: czerwiec 2019 r.
 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD – termin składania aplikacji: 15 listopada 2018 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019) oraz 30 kwietnia 2019 r. (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020).

 

Ważne adresy internetowe:

www.funding-guide.de (portal DAAD – baza danych zawierająca stypendia DAAD i innych organizacji)

www.hochschulkompass.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich i wyszukiwarka kierunków studiów I, II, III stopnia)

www.studieren.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich)

www.uni-assist.de (organizacja zajmująca się rekrutacją na studia w Niemczech)

www.dashochschulranking.de (ranking uczelni niemieckich)

www.study-in.de (informacje o studiach i życiu studenckim w Niemczech)

www.phdgermany.de (informacje na temat studiów doktoranckich w Niemczech)

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego

 

Informacje szczegółowe: dostępne tutaj oraz na  https://www.daad.pl/pl/

Kontakt w UJ CM: Justyna Bednarz , tel.: 12 37 04 317, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl

 

Sekcja Programów Międzynarodowych
Działu Administracyjnego Wsparcia
i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 Data aktualizacji:  28.08.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót