Ogłoszenie

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Sali Nowodworskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

w dniu 11 stycznia 2013 r.

o godz. 13.00 lek. Agnieszki Morawskiej

Tytuł pracy doktorskiej:

Wyniki leczenia otosklerozy na podstawie analizy chorych operowanych w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Promotor – prof. dr hab. Jacek Składzień

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Kaciński (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

prof. dr hab. Maciej Misiołek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

w dniu 14 stycznia 2013 r.

o godz. 15.00 lek. Leszka Drabika

Tytuł pracy doktorskiej:

Związek polimorfizmów genów dla receptora chemokinowego typu 7 oraz chemokiny CCL19 z miażdżycą naczyń wieńcowych.

Promotor – prof. dr hab. Ryszard Korbut

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Małecki (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

dr hab. Dariusz Moczulski, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

w dniu 21 stycznia 2013 r.

o godz. 15.00 lek. stom. Justyny Hajto-Bryk

Tytuł pracy doktorskiej:

Uzębienie dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej województwa małopolskiego wg stanu na rok 2008.

Promotor – dr hab. Joanna Zarzecka

Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Knychalska-Karwan (em. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

w dniu 30 stycznia 2013 r.

o godz. 13.00 mgr Katarzyny Wojnar-Gruszki

Tytuł pracy doktorskiej:

Jakość życia pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej.

Promotor – prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

Recenzenci:

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

dr hab. Mikołaj Majkowicz, prof. nadzw. (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 Data aktualizacji: 10.01.2013
Jednostka: Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
Zamieścił: Anna Tyburowska