Intranet
Intranet
Biblioteka druków
Biblioteka druków
Poczta przez WWW
Poczta przez WWWRekrutacja
Wszystkie wydziały Collegium Medicum przy rekrutacji korzystają z uczelnianego systemu
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów w działach poświęconych rekrutacji:

Zestawy pytań egzaminacyjnych (Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny) - 2005 rok:
Na czas egzaminu istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania kandydatów
w domach studenckich UJ CM, ul. Badurskiego 13-17 (Prokocim),
tel. 012 658 03 45, 012 658 54 27, 012 658 54 28, 012 658 40 13.