Termomodernizacja budynków UJ CM


31 marca 2017 roku Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, w ramach której realizowany będzie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie".


Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań termomodernizacyjnych założono osiągnięcie na koniec 2020 roku następujących efektów bezpośrednich:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 485,58 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia końcowej energii cieplnej – 7 834,80 GJ/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej –1 764 727,00 kWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 10,75 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 7 796,09 GJ/rok.

 

Wartość projektu: 23 852 693,69 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 901 927,62 zł.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie jako beneficjent dofinansowania realizacji projektu „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie” POIS.01.03.01-00-0095/16, niniejszym informuje o funkcjonowaniu mechanizmu opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącego narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, związanego z realizacją ww. projektu.

Potencjalne nieprawidłowości i nadużycia można zgłaszać poprzez:

 
Data publikacji: 31.03.2017PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót