Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum po raz kolejny najlepszą uczelnią medyczną w kraju


W corocznym rankingu uczelni wyższych przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” UJ CM zajął pierwsze miejsce – ex aequo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – wśród uczelni medycznych. W klasyfikacji kierunków studiów na pierwszych miejscach jest aż 8 kierunków prowadzonych przez UJ CM: lekarsko-dentystyczny, dietetyka, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, zdrowie publiczne,  położnictwo i pielęgniarstwo.


– To już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowanego od 2000 roku przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Osiągnęliśmy dorosłość, ale cały czas przygotowujemy tę publikację z młodzieńczym entuzjazmem! Przekonujemy maturzystów, że ranking nie podpowie im bezwzględnie „najlepszej uczelni", podpowiada za to "najlepszą uczelnię" dla nich, taką, która po wieloczynnikowej analizie okaże się najlepiej dopasowana do ambicji i możliwości kandydata. Nasz ranking jest także potrzebny środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów, co czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie:

– prestiż – 14% (badanie opinii kadry akademickiej);

– absolwenci na rynku pracy – 17% (badanie opinii pracodawców oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW);

– innowacyjność – 8% (patenty i prawa ochronne, pozyskane środki z UE);

– potencjał akademicki – 15% (ocena parametryczna MNiSW, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie);

– efektywność naukowa  – 20% (publikacje, cytowania, indeks Hirsha);

– warunki kształcenia – 10% (dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje)

– umiędzynarodowienie –15% (programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy), wielokulturowość środowiska studenckiego).

Metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej składzie są m.in.: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu (honorowy przewodniczący Kapituły), prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka, b. rektor UJ oraz dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego rankingu

 


Data publikacji: 29.05.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót