Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki ogłosił 4 stycznia konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prace rozpoczyna komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego.


Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora szpitala powinni spełniać wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej. Muszą m.in. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Kandydatury można zgłaszać do 18 stycznia 2019 r. (do godziny 15.30). Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to 6 lutego 2019 r.

Z pełną treścią ogłoszenia o konkursie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego początki sięgają 1788 roku, to obecnie wiodący w skali kraju wielospecjalistyczny ośrodek medyczny o bogatych tradycjach. Jego renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy cechujących się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności praktycznych. W placówce kształci się również przyszłą kadrę medyczną - ponad 300 szkolących się tutaj młodych lekarzy to najlepszy dowód na poziom i jakość usług prezentowanych przez wyspecjalizowany personel lekarski, pielęgniarski, techników diagnostycznych oraz psychologów. W szpitalu udzielane są ambulatoryjne i stacjonarne wysokospecjalistyczne świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez 30 oddziałów klinicznych, a także 10 zakładów diagnostyki i 76 poradni. 

Obecnie trwa budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, która powstaje na 15-hektarowej działce w Krakowie-Prokocimiu. Olbrzymi kompleks budynków zlokalizowanych w obrębie ulic Jakubowskiego i Kostaneckiego, będzie gotowy w kwietniu 2019 roku. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci rok później. W nowej siedzibie szpitala znajdą się 24 sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, ponad 30 przychodni, część administracyjna, a także zaplecze dydaktyczne dla studentów UJ CM.


Data publikacji: 7.01.2019Powrót