UJ w prestiżowej grupie uniwersytetów badawczych w Polsce


Międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10 uczelni, które staną się uczelniami badawczymi i w latach 2020-26 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%. – Dzisiejszy wybór to początek długiej drogi, nie tylko dla tych 10 wskazanych uczelni, ale dla całego środowiska akademickiego, długiej drogi do doskonałości naukowej – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości ogłoszenia wyników pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”  


Celem konkursu jest wyłonienie oraz wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W gronie wybranych znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Uniwersytet Wrocławski

Pozostałe uczelnie, które również wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2% (Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie, które spełniały  rygorystyczne warunki: prowadzenie badań w co najmniej 6 dyscyplinach, ocena A lub A+ w co najmniej połowie z tych dyscyplin. Nie mogły posiadać kategorii B lub C. Żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnie oceniał międzynarodowy zespół 15 ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny wniosków w konkursie były plany rozwoju uczelni i zaproponowane działania, które pozwolą podnieść poziom badań naukowych i jakość kształcenia studentów i doktorantów. Mają się one przyczynić do wzrostu międzynarodowego znaczenia placówki. Startujące w konkursie uczelnie miały też wskazać priorytetowe obszary badawcze, w obrębie których zintensyfikują działalność naukową.

Wszystkie szkoły wyższe uprawnione do udziału w pierwszym konkursie programu IDUB otrzymały w 2018 r. dodatkowe środki finansowe, od 700 tys. do 1 mln zł, na wsparcie podczas przygotowania wniosków, przeprowadzenie odpowiednich badań naukowych i analiz.

Realizacja przedstawionego planu działań również będzie oceniana - najpierw w 2023 r., później – w 2026 roku. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027-2032). Jednak nie wszystkie. Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Odbędzie się on w 2026 roku i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Wyłonienie grupy uczelni badawczych przewidziane jest w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

 


Data publikacji: 30.10.2019Powrót