Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. Przemysława Błyszczuka


Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową za rok 2018 znalazł się badacz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum dr hab. Przemysław Błyszczuk.


Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego otrzymał dr hab. Przemysław Błyszczuk z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Jego pionierski w skali światowej cykl 5 prac eksperymentalnych miał na celu analizę mechanizmów molekularnych i komórkowych odpowiedzialnych za powstawanie pozapalnego zwłóknienia w mięśniu sercowym. Prace te stanowią istotny wkład w wiedzę na temat mechanizmów powstawania kardiomiopatii rozstrzeniowej i możliwości leczenia zapalenia mięśnia sercowego. Wyniki badań  Kandydata są pionierskie w skali światowej.

Pełna lista nagrodzonych w tym roku jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

 


Data publikacji: 5.11.2019Powrót