Jedna z najstarszych uczelni francuskich wyróżniła prof. Macieja Pawłowskiego


Prof. Maciej Pawłowski, wieloletni kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, były dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, został uhonorowany Medalem Uniwersytetu Montpellier. Uroczystość odbyła się podczas dwudniowego pobytu delegacji Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, która na początku listopada gościła na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Montpellier we Francji. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów Polsko-Francuskiego Roku Nauki objętego patronatem Ministerstw Spraw Zagranicznych Republiki Francji i Rzeczypospolitej Polskiej. 


Współpraca kierowanej przez prof. Pawłowskiego Katedry Chemii Farmaceutycznej z Instytutem Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu Montpellier sięga lat 70. XX w. Ta wspólna praca zaowocowała wieloma międzynarodowymi artykułami naukowymi, patentami i transferami do przemysłu farmaceutycznego.

– To właśnie te wspólne działania w zakresie badań naukowych i harmonizacji dydaktyki w obszarze farmacji stanowiły przyczynek do przyznania tego szczególnego wyróżnienia – mówił prezydent Uniwersytetu Montpellier, prof. Philippe Augé. Realizacja w latach 1997-2000 programu dydaktycznego w ramach projektu Tempus Phare, którego prof. Pawłowski był koordynatorem i kontraktorem, przyczyniła się do uznania systemu edukacji farmaceutycznej jako kompatybilnego z realizowanym w Unii Europejskiej w ramach akcesji Polski w 2004 roku.

Prof. Maciej Pawłowski został w szczególności uhonorowany – co podkreślił w swoim wystąpieniu laudator prof. Jean Martinez – za osiągnięcia w zakresie badań nad poszukiwaniem nowych związków biologicznie aktywnych działających w obrębie układu krążenia i w ośrodkowym układzie nerwowym, a także za nieustannie rozwijaną współpracę z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Montpellier. – Znaczącym osiągnięciem zespołów kierowanych przez prof. Pawłowskiego było odkrycie preparatu P-23 oraz kilku substancji będących przedmiotem transferu do przemysłu. Te potencjalne leki są przedmiotem licencji i zaawansowanych badań fazy przedklinicznej – mówił prof. Martinez.

W uroczystości wręczenia medalu najstarszą polską uczelnię reprezentowali prof. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, prof. Anna Wesołowska, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr Maciej Gawlik i prof. UJ Maria Walczak (Katedra Toksykologii), dr Katarzyna Grychowska oraz prof. Paweł Zajdel (Katedra Chemii Farmaceutycznej).

Jeszcze tego samego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli obu współpracujących wydziałów poświęcone nakreśleniu możliwości rozwijania w najbliższych latach wymiany studenckiej, pozwalającej na realizację projektów naukowych w ramach prac dyplomowych oraz kursów w ramach edukacji farmaceutycznej.

Podczas drugiego dnia pobytu polskiej delegacji we Francji, odbyły się warsztaty „From chemistry to biology”  zorganizowane i prowadzone przez dr. Frederica Lamaty (IBMM) i prof. Pawła Zajdla (UJ CM), podczas których przedstawiono wyniki wspólnie realizowanych badań oraz możliwości zacieśnienia współpracy naukowej między Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum i Uniwersytetem Montpellier w zakresie „life sciences”. Jako szczególnie istotne wskazano konieczność pogłębienia współpracy w zakresie poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych, rozwijania nowych metod syntezy chemicznej, m.in. chemii przepływowej i mechanochemii, rozszerzaniu możliwości badań biologicznych nowych połączeń, oraz podejmowania nowych inicjatyw w zakresie enologii. Interesującym punktem programu warsztatów było wystąpienie dr. Pierre’a Chevalleta, inicjatora współpracy, m.in. na temat roli szeroko rozumianej nauki o winie w budowaniu – trwającej od ponad 30 lat – współpracy między obu uczelniami.


Data publikacji: 12.11.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót