Profesor Kinga Sałat z Wydziału Farmaceutycznego odebrała akt nominacyjny


28 listopada w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie 50 naukowcom. Wśród nich była prof. Kinga Sałat z Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

 


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP


Data publikacji: 29.11.2019Powrót