Stanowisko Europejskiej Federacji Akademii Nauk


Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) opublikowała stanowisko zatytułowane „The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions”, w którym podkreślono znaczenie zarządzania zasobami niematerialnymi przy należytym uwzględnieniu praw własności intelektualnej i sformułowano rekomendacje dla organizacji naukowych i europejskich oraz krajowych legislatorów.Data publikacji: 29.11.2019PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót