W Krakowie dyskutowano o związkach psychiatrii i duchowości


W dniach 29-30 listopada  odbyła się III Ogólnopolska Konferencja "Psychiatria i duchowość", która dotyczyła szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w trakcie psychoterapii. Jej głównym celem była próba połączenia przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych w różnym kontekście kulturowym i religijnym.


Gościem specjalnym konferencji był prof. Mario Binasco z Rzymu, który wygłosił wykład na temat fikcji i realności w procesie psychoterapii. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów w Auli Polskiej Akademii Umiejętności. Drugiego dnia uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego.

Wydarzenie otwierał panel dyskusyjny na temat opętania i próby rozumienia tego zjawiska z perspektywy psychiatry i psychoterapeuty, w odróżnieniu od perspektywy teologicznej. Z dużym zainteresowanie zebrani wysłuchali dyskusji dotyczącej tematu samobójstw, skupionej wokół danych epidemiologicznych i spojrzenia na to zjawisko z punktu widzenia chrześcijańskiego. W tej części ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się wypowiedź rabinki Małgorzaty Kordowicz dotycząca postrzegania samobójstwa w religii żydowskiej.

Celem organizatorów konferencji było zaprezentowanie słuchaczom pluralistycznego spojrzenia na to istotne zagadnienie. Dlatego wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się – obok rabinki Małgorzata Kordowicz, która mówiła o podejściu do zaburzeń psychicznych w Talmudzie – również Mikołaj Markiewicz, buddysta i nauczyciel ZEN oraz prof. Jan Wolański, który z perspektywy ateisty podkreślał, że duchowość nie jest zarezerwowana dla ludzi wyznających jakąś religię.

W dyskusji na temat związków duchowości z psychiatrią oddano również głos osobom zmagającym się z chorobą czy kryzysem psychicznym. Na ten temat mówiła Dorota Dużyk-Wypich, która wygłosiła niezwykle poruszający i osobisty referat na temat roli wiary w psychozie i w procesie zdrowienia.

Podczas konferencji omówiono również kwestie duchowości dzieci i młodzieży, związków wiary z seksualnością, zmian fizjologicznych organizmu podczas medytacji i modlitwy. Trudny, ale aktualny  problem duchowości ofiar pedofilii w Kościele poruszył ks. Jacek Prusak.

Frekwencja na tegorocznej konferencji była bardzo wysoka zarówno podczas wykładów, jak i warsztatów. To obrazuje wielką potrzebę uwzględniania wymiaru duchowego w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i w trakcie psychoterapii.

Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji „Psychiatria i duchowość” wydarzenia były: Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Oddział Kliniczny Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego. W prace  Komitetów Naukowego i Organizacyjnego zaangażowani byli przedstawiciele Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedry Psychologii Religii i Duchowości Akademii Ignatianum w Krakowie.


Data publikacji: 2.12.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót