Szpital Uniwersytecki wyróżniony za program POL.VENT


Podczas konferencji "POL-VENT - krok milowy w polskiej pneumonologii" Ministerstwo Zdrowia w sposób szczególny doceniło Szpital Uniwersytecki w Krakowie (SU), który w 2016 roku jako pierwszy z 12 ośrodków w Polsce przystąpił do realizacji programu polityki zdrowotnej "Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019".


Głównym celem programu było zapewnienie dostępności do nowoczesnej i skutecznej metody nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu chorych z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Realizacja projektu, obejmującego również program rehabilitacji oddechowej, miała także na celu poprawę wyników leczenia zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania i jakości życia leczonych chorych.

W oddziale klinicznym pulmonologii SU w ramach projektu utworzone zostały i wyposażone w nowoczesny sprzęt 4 stanowiska do leczenia chorych metodą wentylacji nieinwazyjnej. W latach 2016 - 2019 leczono na nim skutecznie tą metodą ponad 300 chorych. Realizacja programu POL.VENT okazała się wielkim sukcesem polskiej pneumonologii. Przyczyniła się do istotnej redukcji śmiertelności wśród chorych z ostrą niewydolnością oddychania, która wyniosła zaledwie 4,4 proc., stanowiąc doskonały wynik leczenia chorych w stanie zagrożenia życia.

Co więcej, Szpital Uniwersytecki pozostaje wiodącą jednostką w kraju wykorzystującą tę metodę leczenia, a zaangażowanie i wyniki pracy zostały dostrzeżone w Ministerstwie Zdrowia. Dyrektor SU Marcin Jędrychowski oraz kierownik pulmonologii prof. Krzysztof Sładek wraz z zespołem otrzymali wyróżnienie od wiceministra Zdrowia Sławomira Gadomskiego za wdrożenie i zaangażowanie w realizację projektu. Ponadto koordynatorowi projektu dr. Aleksandrowi Kani przyznano wyróżnienie za zasługi dla rozwoju nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Polsce.

W nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego, mieszczącej się przy ul. Jakubowskiego 2, działalność w zakresie wentylacji nieinwazyjnej jest rozwijana poprzez zwiększenie do 8 stanowisk leczenia chorych tą metodą.


Data publikacji: 18.12.2019Powrót