Ponad 6 mln dla Szpitala Uniwersyteckiego na realizację dwóch programów unijnych


19 grudnia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie podpisano umowy na realizację dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich, w ramach programu POWER. Szpital Uniwersytecki otrzymał ponad 6 mln złotych.


Pierwszy z projektów – pn.  „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” realizowany będzie przez zespół Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Jego celem jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą dzięki rozwojowi kadr realizujących świadczenia w tym zakresie.
W ramach projektu – na terenie dwóch województw: małopolskiego i świętokrzyskiego – prowadzone będą szkolenia i kursy w 4 modułach tematycznych (psychologia kliniczna, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia środowiskowa, szkolenia dodatkowe). Wartość projektu wynosi 5 054 422,50 zł. Całość potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.

Drugi projekt - „Profilaktyka nowotworów wątroby – pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie”, czyli pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych, realizowany będzie przez zespół Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych we współpracy z jednostkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Swym zasięgiem obejmie trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Zakłada wstępną lub pogłębioną diagnostykę dla 6000 pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Projekt zakończy się 30 czerwca 2023 r., a jego wartość to 1 093 399,20 zł.

 

Fot. archiwum Warbudu


Data publikacji: 20.12.2019Powrót