Doktorantka Wydziału Lekarskiego stypendystką Fulbrighta


Rada Stypendiów Zagranicznych J. Williama Fulbrighta zaakceptowała listę osób nominowanych do stypendiów Fulbrighta z Polski na rok akademicki 2020/2021. W tym gronie jest Agata Kłosowicz, doktorantka Wydziału Lekarskiego, która została stypendystką Fulbright Junior Research Award. Swoje badania będzie realizować w Harvard Medical School.


Agata Kłosowicz jest lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Klinice i Katedrze Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz studentką studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM. Obecnie odbywa staż naukowy w Miller School of Medicine w Miami na Florydzie.

W ramach trwającego od 6 do 9 miesięcy stypendium Fulbright Junior Research Award w Uniwersytecie Harvarda będzie badała czynniki wzrostu pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych w humanizowanym modelu mysim. W Stanach Zjednoczonych zyska dostęp do licznych publikacji oraz najnowszych technologii w laboratoriach. – To dla mnie wyróżnienie, dlatego chciałabym podziękować prof. Annie Wojas-Pelc, która jest moim opiekunem naukowym i kierownikiem specjalizacji, dr Monice Kapińskiej-Mrowieckiej oraz prof. Andrzejowi Matyi za ogromne wsparcie przy aplikacji – mówi młoda badaczka. – Dziękuję również dr. Rachael Clark MD, PhD za przyjęcie mnie do teamu Uniwersytetu Harvarda i pomoc przy projekcie badania.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej między Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Od 1959 r. wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. Stypendia umożliwiły ponad 2 tys. utalentowanym polskim studentom, doktorantom i pracownikom naukowym wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz zbliżonej liczbie obywateli USA na przyjazd do naszego kraju.

W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu.


Data publikacji: 7.02.2020Powrót