Wydział Lekarski sformalizował współpracę z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień


6 lutego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Intencją partnerów jest rozwijanie współpracy w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.


Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony UJ CM - dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki i kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej UJ CM dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, ze strony MCPU – dyrektor centrum Adam Chrapisiński i wicedyrektor Marta Rzadkowska.

Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy w zakresie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowych dla różnych grup specjalistów: psychoterapeutów uzależnień, psychologów klinicznych, lekarzy, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych.

Od 2012 r. odbyło się już dziewięć konferencji ogólnopolskich, które koncentrowały się wokół zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych osób z zaburzeniami używania alkoholu i ich rodzin oraz nowych programów leczenia w lecznictwie odwykowym („Alkoholizm u kobiet - pułapka w poszukiwaniu siebie”, „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym”, „Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień”, „Alkohol a seksualność”, „Krótkoterminowa terapia par - zdrowienie w uzależnieniu”, „Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu”, „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień - Program Ograniczania Picia Alkoholu”, „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”, „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”).

Tegoroczna, dziesiąta, konferencja naukowa zatytułowana „Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym” odbędzie się 13 marca 2020 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie m.in. aplikacja mobilna E-POP (E-Program Ograniczania Picia), stworzona w ramach projektu realizowanego przez Zakład Psychologii Lekarskiej UJ CM.


 


Data publikacji: 7.02.2020Powrót