40 mln od ABM na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych w UJ CM


Agencja Badań Medycznych ogłosiła listę rankingową zawierającą wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wśród wybranych do finansowania  są trzy projekty realizowane przez badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.


Agencja Badań Medycznych postanowiła wesprzeć  następujące projekty:

– Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) - PREVENT-MINS Trial, prof. Wojciech Szczeklik – 17 mln PLN;

– Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją – prof. Pior Richter – 14,4 mln PLN;

– European Network of Paediatric Hodgkin Lymphoma. Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin Lymphoma in Children and Adolescents (EuroNet-PHL-C2), prof. Walentyna  Balwierz – 8,6 mln PLN.

Konkurs – na którego cel zaplanowano 100 mln zł dofinansowania – został ogłoszony pod koniec września 2019 r. To dotychczas pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Do Agencji wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 547 374 zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii,  neonatologii,  neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów projektów skierowanych do oceny merytorycznej wynosiła 1 293 791 816,28 zł.

Z uwagi na to, że zapotrzebowanie na prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych jest ogromne, a zgłoszone projekty odznaczały się wysokim poziomem naukowym, podjęto decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji do ponad 450 mln PLN. To pozwoli na sfinansowanie 28 projektów z następujących obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów),  pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

Więcej informacji na stronie Agencji Badań Medycznych

 


Data publikacji: 25.03.2020Powrót