Ponad 4 mln zł dla naukowców z UJ CM w kolejnych konkursach NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i SONATA 15 i  – po raz pierwszy – skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. W gronie laureatów znalazło się 6 pracowników naukowych UJ CM, którzy otrzymają wsparcie finansowe na realizację prowadzonych badań naukowych.


W rozstrzygniętych konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski na kwotę ponad 3,2 mld PLN, z czego finansowanie otrzymało 809 projektów o wartości 667 745 974  PLN.

Eksperci NCN wyróżnili projekty:

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. Adresatami konkursu SONATA są  badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. 

Celem konkursu PRELUDIUM BIS, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln PLN. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku.

Listy rankingowe poszczególnych konkursów dostępne są na stronie NCN.


Data publikacji: 18.05.2020Powrót