Prof. Tomasz Grodzicki ponownie prorektorem ds. Collegium Medicum


21 maja Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego pozytywnie zaopiniowało kandydaturę prof. Tomasza Grodzickiego na prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024.


Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od roku 2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Wcześniej pełnił na uczelni rolę prorektora ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geritrii. Jest współautorem około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. W ostatnim okresie, w międzynarodowych projektach SPRINT i FRAILTOOLS zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych (projekt NEGLECT).

Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi. W roku 2010 był organizatorem European Conference on Rare Diseases – ERCD w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”.

W trakcie 35 lat pracy otrzymał wiele nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, nagrodę zespołową Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego, medal Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”, Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku (2014). W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

W październiku 2019 roku odebrał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


Data publikacji: 22.05.2020Powrót