Cztery Diamentowe Granty dla studentów Wydziału Lekarskiego


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło 9. edycję konkurus w ramach programu Diamentowy Grant. Minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym gronie znaleźli się czterej studenci Wydziału Lekarskiego.


W IX edycji konkursu wyłoniono 69 laureatów, którzy otrzymają do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Wśród wyróżnionych są studenci Wydziału Lekarskiego:

  • Karol Nowak – Prozakrzepowy potencjał pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca bez migotania przedsionków  (220 000PLN),
  • Jakub Pękala – Oparta na faktach anatomia chirurgiczna stawu kolanowego (219 997 PLN),
  • Maciej Lis – Multimodalna analiza mikrostruktury ludzkich zastawek aortalnych na kolejnych etapach ich degeneracji wapniowej (220 000 PLN),
  • Wojciech Marchewka – Zanieczyszczenie powietrza a rozwój nadciśnienia tętniczego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego w populacji osób młodych w wieku 15-21 lat–- ewaluacja w badaniach prospektywnych po 7 latach (220 000 PLN),

Diamentowy Grant to jeden z najbardziej prestiżowych programów MNiSW dla młodych badaczy. Stanowi wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz dostają także możliwość podjęcia studiów doktoranckich bez posiadania tytułu magistra. Dzięki grantowi już po licencjacie lub trzecim roku studiów mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego.

W tegorocznej edycji laureatów zostało wyłonionych spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie MNiSW.


Data publikacji: 6.08.2020Powrót