Dwaj badacze z Wydziału Lekarskiego wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4


Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu Miniatura. Do finansowania zakwalifikowano wnioski dwóch  naukowców z UJ CM - dr. hab. Macieja Pastuszczaka i dr. Mateusza Kozieja. Na realizację pojedynczych działań naukowych, tj. badania wstępne czy badania pilotażowe otrzymają blisko 100 tys. złotych. 


Miniatura 4 jest skierowana do osób, które planują ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie Miniatura czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.

Pierwszymi laureatami konkursu Miniatura 4 zostało trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr hab. Maciej Pastuszczak (Wydział Lekarski) - Znaczenie nietypowych limfocytów B pamięci w nieprawidłowej odpowiedzi na leczenie kiły wczesnej i indukcji zjawisk autoimmunologicznych w przebiegu surowiczooporności - 49 940 zł,
  • dr Mateusz Koziej (Wydział Lekarski) - Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej - 49 999 zł.,

4. edycja konkursu Miniatura jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny jest uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.


Data publikacji: 17.09.2020Powrót