Spotkanie specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej


W dniach 11-12 września odbył się  w Krakowie XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Spotkanie miao charakter hybrydowy, czyli ze stacjonarnym sposobem komunikacji oraz videokonferencji z udziałem zarejestrowanych uczestników z całej Polski.


W czasie obrad poruszono problemy naukowe oraz organizacyjne związane z koniecznością tworzenia specjalistycznych centrów jakości opartych o specyfikację narządową (choroby piersi, jelita grubego, trzustki i żołądka) oraz powołano Komisję pod kierownictwem Zarządu Towarzystwa oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej opracowującą modyfikację wyceny procedur medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej.

Równocześnie wybrane zostały nowe władze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Prezesem został prof. dr hab. Dawid Murawa. Wybory wyłoniły również Prezesa-elekta Towarzystwa na okres 2022-2024, którym został prof. dr hab. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii SU.

Organizatorzy liczą na to, że tego typu spotkania dają możliwość intensywniejszych prac w dziedzinie chirurgii onkologicznej w ramach UJ CM oraz NSSU w Krakowie.


Data publikacji: 14.09.2020Powrót