Nowoczesna karetka powiększyła flotę Szpitala Uniwersyteckiego


Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafił kolejny w pełni wyposażony ambulans zakupiony w ramach Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dodatkowo samochód posiada urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz fumigator, czyli aparaturę do dezynfekcji.


Zakup karetek koordynuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Wartość jednego samochodu to ponad 600 tys. zł, a całkowity koszt wszystkich 50 pojazdów to około 31 mln zł. Ambulanse to nowoczesne samochody, które zostały w pełni wyposażone w sprzęt medyczny, a także urządzenia łączności i urządzenia informatyczne. Każdy z nich jest wyposażony zgodnie z wymogami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zawiera m.in.: nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator i respirator, a nawet plecaki ratownicze i torby pediatryczne. Karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które są niezwykle pomocne w trakcie akcji resuscytacyjnych. W związku z trwająca epidemią koronawirusa wyposażono je też w fumigatory, czyli aparaturę do dezynfekcji.

To już drugi ambulans, który w tym roku otrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Pierwszy pojazd przystosowany do bezpiecznego niesienia pomocy osobom zakażonym COVID-19 służy od połowy maja.

Ambulanse zostały zakupione w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie).

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z funduszy europejskich oraz budżetów państwa i województwa.


Data publikacji: 24.09.2020Powrót