Dwie badaczki z UJ CM z grantem Lider


Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak z Wydziału Farmaceutycznego opracowująca nowy kosmetyk wspomagający terapię przebarwień orazdr inż. Klaudia Proniewska z Wydziału Lekarskiego, której zespół pracuje nad holograficznym asystentem medycznym lekarza zostały laureatkami 11. edycji programu Lider organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Dzięki wsparciu w wysokości prawie będą mogły stworzyć zespoły i realizować swoje badania.


Celem projektu dr hab. Agnieszki Gunia-Krzyżak jest stworzenienie nowego produktu kosmetycznego wspomagającego terapię przebarwień poprzez hamowanie ich powstawania lub redukowanie istniejących zmian hiperpigmentacyjnych. Opracowany kosmetyk będzie zawierał w swoim składzie innowacyjną substancję aktywną o potwierdzonym działaniu jako inhibitor melanogenezy. W ramach prac nowy inhibitor melanogenezy zostanie zaprojektowany, zsyntezowany i przebadany z wykorzystaniem referencyjnych modeli in vitro opartych o zaawansowaną metodykę i nowoczesny sprzęt badawczy. Realizacja projektu,który został dofinansowany kwotą 1,2 mln PLN, umożliwi potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowej substancji aktywnej, która zostanie wykorzystana jako składnik produktu kosmetycznego.

Dr inż. Klaudia Proniewska otrzymała wspacie w wysokości blisko 1,5 mln PLN. Jej zespół badawczy będzie pracować nad holograficznym asystentem medycznym lekarza przy wykorzystaniu zaawansowanego urządzenia technologii holograficznej, tj. okularów HoloLens 2 oraz kamer przestrzennych Azure Kinect DK firmy Microsoft. Projekt dotyczy digitalizacji i korzystania z rozszerzonej rzeczywistości w pomieszczeniach, w których pracują lekarze. Proponowane rozwiązanie da nowe możliwości i umożliwi dodatkowe wsparcie w procesie diagnostyki klinicznej podczas wykonywania zabiegów medycznych oraz podgląd zabiegu z innej niestandardowej lokalizacji bez ograniczeń przestrzennych związanych z perspektywą operatora. Zarówno system, jak i aplikacja będą wnosić znaczący wkład w poprawę jakości pracy, szkoleń, a także wykonywanych zabiegów.

Lider jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest ich wsparcie w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Jak poinformowało NCBR, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi ponad 84 mln zł.


Data publikacji: 29.09.2020Powrót