Czworo badaczy z UJ CM w gronie laureatów konkursu Miniatura 4


Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona pracowników naukowych UJ CM, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło czworo badaczy z Wydziału Lekarskiego i jeden z Wydziału Farmaceutyczmnego.


Podstawowym celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe oraz taki, który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

Na opublikowanej właśnie liście rankingowej znaleźli się:

  • dr Henryk Liszka (Wydział Lekarski) - Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego - 49 533 zł,
  • dr Paweł Żmudzki (Wydział Farmaceutyczny) - Badanie stabilności leków przeciwrobaczych w warunkach stresowych z zastosowaniem metody UHPLC/MS-MS - 25 520 zł,
  • dr Marta Zarzycka (Wydział Lekarski) - ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego - 49 940 zł,
  • dr hab. Maciej Wiatr (Wydział Lekarski) - Zmiana aktywności metabolicznej tkanki kostnej strzemienia w przebiegu otosklerozy - 48 620 zł.

4. edycja konkursu Miniatura realizowana była w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny był uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wyniósł 15 mln zł.


Data publikacji: 5.11.2020Powrót