Kolejni badacze z UJ CM otrzymali granty NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 19. edycji konkursów OPUS – adresowanego do wszystkich naukowców, oraz PRELUDIUM skierowanego do osób rozpoczynających karierę naukową. Na listach rankingowych znalazło się 10 badaczy z UJ CM.


 

Wśród wskazanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 19 znaleźli się:

W ramach konkursu PRELUDIUM 19 granty otrzymali:

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Dziewiętnasta edycja konkursu OPUS cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom i co ciekawe, aż trzy z nich zostaną zrealizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W dziewiętnastej edycji  konkursu zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

W 19. edycji konursów przedstawicielom nauk o życiu przyznano w sumie 203 granty o wartości ponad 228 mln zł.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Data publikacji: 20.11.2020Powrót