Pięcioro badaczy z UJ CM w gronie laureatów konkursu Miniatura 4


Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 9 pracowników naukowych UJ CM, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło pięcioro badaczy ze wszystkich trzech wydziałów.


Podstawowym celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe oraz taki, który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

Na opublikowanej właśnie liście rankingowej znaleźli się:

  • dr Anna Strzępa (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Ocena wpływu metabolitów mikrobioty na różnicowanie się granulocytów w szpiku kostnym - 49 995 zł,
  • dr inż. Jerzy Wiater (Wydział Lekarski) - Znaczenie perycytów w rozwoju patalogicznej kalcyfikacji naczyń - badania in vitro - 49 940 zł,
  • dr Anna Czopek (Wydział Farmaceutyczny) - Nowy kierunek poszukiwania leków w terapii bólu neuropatycznego – synteza i wstępne badania farmakologiczne dualnych ligandów receptorów serotoninowych 5 HT7 i kanałów sodowych - 49 170 zł,
  • dr Krzysztof Pociecha (Wydział Farmaceutyczny) - Opracowanie metody wyznaczania czasu przebywania inhibitorów fosfodiesterazy 8A techniką przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie - 26 950 zł,
  • dr Szczepan Mogilski (Wydział Farmaceutyczny) - Aktywność podwójnego antagonisty receptorów H3/Sigma-1 w zwierzęcych modelach bólu ostrego, zapalnego i neuropatycznego oraz świądu zależnego i niezależnego od histaminy - 49 969 zł.

4. edycja konkursu Miniatura realizowana była w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny był uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wyniósł 15 mln zł.

 


Data publikacji: 27.11.2020Powrót