ABM: 17 mln na badania zespołu prof. Walentyny Balwierz


Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wsparcie w wysokości 16 905 528,48 PLN otrzymał projekt  "Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby" prowadzony pod kierownictwem prof. Walentyny Balwierz z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.


Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził wyniki konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach II rundy konkursu. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji finansowanie w ramach II rundy konkursu otrzymało 5 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 54 646 293,54 zł.

W ramach II rundy konkursu wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości ponad 400 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków.

ABM podało równiez, że z w związku z tym,  iż projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpały alokację przeznaczoną na konkurs podjęto decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę II oraz III konkursu łącznie o 100 000 000,00 zł  (po 50 000 000,00 zł na każdą z rund), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że projekty z rundy II i III, będą mogły zostać rekomendowane do dofinansowania wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 119 punktów tj. najniżej ocenionego projektu rekomendowanego do dofinansowania w rundzie I.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie Agencji Badań Medycznych.


Data publikacji: 27.11.2020Powrót