40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM


Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikował wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2. Wśród projektów wskazanych do finansowania jest Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD),  interdyscyplinarny ośrodek projektowania i testowania nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem w badaniach przedklinicznych. Centrum będzie zlokalizowane na Kampusie Medycznym w Krakowie Prokocimiu, którego budowa rozpocznie się w przyszłym roku.


Przypomnijmy: 14 stycznia br. ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zatwierdził listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Spośród 65 najwyżej ocenionych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki w Polsce, do realizacji i finansowania wskazano 8 projektów, w tym właśnie projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, którego celem jest utworzenie przez Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD). Wysokość dofinansowania to 39 997 636 PLN.

Kluczowym elementem Centrum będzie infrastruktura badawcza w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, gdzie prowadzone będą badania nad poszukiwaniem innowacyjnych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Jednostka będzie funkcjonować w otwartej formule core facility polegającej na udostępnianiu unikatowych urządzeń i know-how naukowcom z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. CDT-CARD umożliwi połączenie badań przedklinicznych, prowadzących do opracowywania m.in. nowych leków i strategii terapeutycznych, z badaniami klinicznymi głównie o profilu niekomercyjnym. Pozwoli to na weryfikację efektywności tworzonych rozwiązań i otworzy drogę do współpracy z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną.

Punktem wyjścia do realizacji przedsięwzięcia będzie kompleksowa analiza faktycznych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa polskiego i społeczeństw europejskich, oparta o badania epidemiologiczne i populacyjne prowadzone w ramach CDT-CARD..

Działalność Centrum zapewni dostęp do kolejnych etapów rozwoju nowych leków: projektowania i syntezy nowych ligandów, oceny powinowactwa do szerokiego panelu celów biologicznych, testów funkcjonalnych, biodostępności ADMET, parametrów farmakokinetycznych, a także zwierzęcych modeli chorób oraz rozwój jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków kompleksowych badań przedklinicznych w kraju.

Sąsiedztwo szpitali uniwersyteckich sprzyja współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych z wykorzystaniem materiału klinicznego. Pojawiające się dzięki takim badaniom nowe możliwościami diagnostyki i wkrótce mogą okazać się niezbędne w rutynowej praktyce klinicznej, szczególnie w ujęciu medycyny precyzyjnej.

Zespół przygotowujący zarówno wniosek o wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, jak i wniosek do konkursu POIR 4.2 (prawie 400 stron dokumentacji!) tworzyli: prof. Joanna Pera, dr Bartosz Pomierny, dr Monika Marcinkowska, a także prof. Rafał Olszanecki, prof. Marcin Kołaczkowski, prof. Piotr Pierzchalski. Prace zespołu koordynowała mgr Ewa Klepacz-Zielińska.

Pełna lista projektów wskazanych do finansowania dostępna jest na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

 


Data publikacji: 1.12.2020Powrót