Dr Dawid Panek z Wydziału Farmaceutycznego został laureatem konkursu „Tango”


Projekt "Opracowanie i rozwój innowacyjnej cząsteczki JT-3 jako zastosowanie strategii ligandów wielofunkcyjnych w farmakoterapii choroby Alzheimera", prowadzony przez dr. Dawida Panka z Wydziału Farmaceutycznego, otrzymał blisko 250 tys. złotych dofinansowania w kolejnej edycji programu „Tango”. 


Celem projektu "Tango" – wspólnej inicjatywą Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest rozwój rezultatów otrzymanych w projekcie bazowym (Opus 2016/21/B/NZ7/01744). Jego głównym efektem było opracowanie cząsteczki JT-3 będącej ligandem wielofunkcyjnym o aktywnościach in vitro związanych z chorobą Alzheimera, a także potwierdzonymi w warunkach in vivo: aktywnością w testach pamięciowych, optymalną farmakokinetyką oraz niską toksycznością.

Nadrzędnym celem dofinansowanego projektu jest podjęcie czynności, które ukierunkują i przybliżą zawarty w niej wynalazek do komercjalizacji.

Zaplanowane zadania zostały podzielone na prace przemysłowe oraz koncepcyjne. Pierwsze obejmują wykonanie dodatkowych badań farmakologicznych dla cząsteczki JT-3 mających na celu znalezienie dodatkowych aktywności ważnych z punktu widzenia choroby Alzheimera oraz wyłonienie tzw. back-up-candidate, czyli związku rezerwowego dla cząsteczki JT-3 w projekcie.

Równolegle rozwijane będą prace koncepcyjne, których celem jest zabezpieczenie praw własności intelektualnej projektu oraz przeprowadzenie czynności komercjalizacyjnych, które mają posłużyć znalezieniu potencjalnego partnera biznesowego zainteresowanego nabyciem praw do wynalazku.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i potrwa do 30 kwietnia 2022 r.


Data publikacji: 2.12.2020Powrót