Nagroda "Veritatis Splendor" dla Szpitala Uniwersyteckiego


8 grudnia podczas uroczystości wieńczącej obchody Święta Małopolski, wręczono Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.  Przyznawana raz na rok osobom lub instytucjom, które swoją działalnością przyczyniają się m.in. do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem, została wręczona po raz trzeci. Szpital Uniwersytecki otrzymał  nagrodę w uznaniu zasług na rzecz Małopolski i nie tylko, a także za bohaterstwo w czasach pandemii. Wysokość wyróżnienia wynosi 450 tys. zł.


– Cieszymy się, że nagroda przekazana zostanie tej właśnie, niezwykle zasłużonej – i to nie jedynie w skali naszego województwa – placówce stanowiącej bazę dydaktyczną i naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda, który wygłaszał okolicznościową laudację.

Marszałek województwa Witold Kozłowski, wręczający nagrodę dyrektorowi szpitala Marcinowi Jędrychowskiemu, powiedział:  Szpital Uniwersytecki to przede wszystkim wybitni specjaliści nieustannie dążący do rozwoju, który przekłada się na wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dołożono wszelkich starań, by nie tylko zapewnić jak najlepsze leczenie pacjentom z Covid-19, ale również utrzymać dotychczasowy standard i dostępność do opieki medycznej dla pacjentów w stanach nagłych i onkologicznych.

W ubiegłym roku w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim hospitalizowano ponad 79 tys. z terenu całego województwa małopolskiego. W poradniach specjalistycznych udzielono porad prawie 400 tys. potrzebującym. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 30 tys. osób, udzielał pomocy ofiarom najcięższych wypadków, m.in. z urazami wielonarządowymi i udarami mózgu. W marcu 2020 roku placówka – w obliczu pandemii – została przemianowana na szpital jednoimienny.

Wśród licznych sukcesów szpitala wymieniono m.in. utrzymanie ciąży przez siedem tygodni u pacjentki, u której podejrzewano śmierć mózgu na skutek rozległego udaru, a także prowadzenie przez zespół Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz Neonatologii i doprowadzenie do szczęśliwego finału pierwszej w Polsce ciąży sześcioraczej. Za jedno z ważniejszych osiągnięć medycznych uznano przeprowadzenie na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pierwszego w Małopolsce – zakończonego sukcesem – przeszczepu nerki od żywego dawcy.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor ma wymiar finansowy i wynosi 450 tys. zł. Szpital Uniwersytecki przeznaczy ją na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, szczególne na doposażenie bloku operacyjnego.
Data publikacji: 9.12.2020Powrót