Ministerialne stypendia dla 19 studentów z UJ CM


Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przyznało 60 studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 19 z Collegium Medicum, stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. złotych.


Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Na podstawie listy rankingowej minister edukacji i nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe i 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne. Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Warszawski - 63, Uniwersytet Jagielloński - 60 (w tym 19 z UJ CM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24, Politechnikę Warszawską - 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 14.

Laureatami stypendium zostało 18 studentek i studentów Wydziału Lekarskiego oraz jedna przedstawicielka Wydziału Farmaceutycznego

 • Krzysztof Batko,
 • Jan Bylica,
 • Olaf Chmura,
 • Jan Chrzanowski,
 • Emil Dadański,
 • Aleksandra Danielak,
 • Aleksandra Gamrat,
 • Przemysław Hałubiec,
 • Izabela Karpińska,
 • Jerzy Król,
 • Weronika Lebowa,
 • Maciej Lis,
 • Agnieszka Łazarczyk,
 • Karol Nowak,
 • Magdalena Osuch,
 • Jakub Pękala,
 • Bernard Solewski,
 • Michał Surdacki,
 • Joanna Świątkowska (farmacja)

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia resort przeznaczy ponad 6 mln zł.


Data publikacji: 23.02.2021Powrót