LEK i LDEK. Bardzo dobry wynik absolwentów UJ CM


Centrum Egzaminów Medycznych ogłosiło wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego sesji wiosennej 2021 r. Najlepsi wśród lekarzy, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, są absolwenci UJ CM, pierwszy raz zdający stomatolodzy uplasowali się na miejscu drugim.


Do egzaminu LEK przystąpiło w całym kraju 4779 osób, uzyskując średnio 167,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 196, a minimalny 54 punkty. 81 zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.

Wśród zdających w tym roku egzamin po raz pierwszy, absolwenci kierunku lekarskiego UJ CM zajęli miejsce pierwsze ze średnią 166,4 punktów, kolejne absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (średnia 166,1 punktu) oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (164,33 punktów).

W grupie lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach najlepszą średnią uzyskali absolwenci dwóch uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i UJ CM – w obu przypadkach średnia wyniosła 172,23 punktów. Niewiele mniejszą średnią - 172,21 punktu – mogą się pochwalić absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Na liście zdających LDEK w sesji wiosennej znalazło się 775 osób, które średnio uzyskały 151,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 188, minimalny 64 punkty. 39 zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198. Dwa zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Wśród zdających w tym roku egzamin po raz pierwszy, absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego UJ CM zajęli miejsce drugie ze średnią 157,8 punktów, lepiej poszło absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (średnia 160 punktów). Miejsce trzecie zajęli absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (średnia 157 punktów).

Na trzeciej pozycji zakończyli egzamin absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego UJ CM, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Uzyskali średnią 157,16 punktów. W tej kategorii lepsi byli lekarze dentyści, absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (średnia 186 punktów) oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (157,69 punktów).

LEK i LDEK to egzaminy państwowe konieczne do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Mają one charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa) i trwa 4 godziny. Struktura tematyczna testów jest określona w rozporządzeniu. Terminy egzaminów wyznacza się corocznie w dniach 15-30 września (sesja jesienna) i 15-28 lutego (sesja wiosenna).

Tabele z wynikami LED i LDEK znajdują się na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

 


Data publikacji: 25.02.2021Powrót