UJ laureatem ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2020 w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu


Research Impact Leaders Award jest częścią światowej inicjatywy Elsevier mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki. Uniwersytet Jagielloński nagrodzono w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu. Publikacje z zakresu tego obszaru stanowią ponad 40 proc. dorobku uczelni, współpraca międzynarodowa to ponad 35 proc., a źródła z pierwszego decyla prawie 20 proc.


Research Impact Leaders Award przyznana jest do 2016 r. w 6 obszarach: nauk rolniczych i przyrodniczych, nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych.

Uniwersytet Jagielloński nagrodzono w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu, a pamiątkową statuetkę w imieniu władz najstarszej polskiej uczelni odebrał prorektor ds. rozwoju prof. Jarosław Górniak. W tej kategorii nominowani byli jeszcze Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

"Publikacje z zakresu tego obszaru stanowią ponad 40 proc. dorobku UJ. Dodatkowo współpraca międzynarodowa to ponad 35 proc., a źródła z pierwszego decyla prawie 20 proc. Autorzy z UJ publikowali swoje artykuły najczęściej w 'Folia Medica Cracoviensia', 'Kardiologia Polska', 'Polish Archives of Internal Medicine'. Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru to prof. Dariusz Dudek, prof. Anetta Undas, prof. Michał Pędziwiatr" - czytamy w uzasadnieniu nagrody.

W pozostałych kategoriach nagrody przypadły: Uniwersytetowi Rzeszowskiemu (nauki rolnicze), Politechnice Lubelskiej (nauki inżynieryjne i techniczne), Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu SWPSW (nauki humanistyczne), Uniwersytetowi w Białymstoku (nauki przyrodnicze) i Politechnice Częstochowskiej (nauki społeczne).

Statuetki wręczono podczas gali towarzyszącej konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" przy współudziale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.




Data publikacji: 16.07.2021



Powrót