Research in Poland – nowa platforma promująca badania naukowe w Polsce


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA – w ramach działań mających za zadanie wsparcie międzynarodowej wymiany akademickiej, umiędzynarodowienie uczelni i placówek naukowych oraz upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki – uruchomiła nową platformę - Research in Poland. Prowadzona w języku angielskim strona researchinpoland.org przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców i doktorantów.


Strona ma za zadanie realizować trzy kluczowe cele o charakterze informacyjno-promocyjnym:

  • przekazać zagranicznym badaczom najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz organizacji pobytu w Polsce;
  • wyposażyć zainteresowanych kontynuacją kariery naukowej w Polsce w narzędzia w postaci wyszukiwarek: pracy/projektów, grantów, eventów naukowych, za pomocą których będą mogli znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;
  • promować dokonania polskiej nauki i polskich naukowców poprzez komponent success stories.

Do współtworzenia nowej strony internetowej zaproszone zostały polskie instytucje nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizacje i stowarzyszenia działające w jego obszarze, w tym Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Polska Akademia Nauk, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Sieć Badawcza Łukasiewicz czy Krajowa Reprezentacja Doktorantów. NAWA do  przekazywania newsów oraz success stories zachęca polskie uczelnie i instytuty badawcze. 

Informacje można śledzić również na Twitterze oraz Facebooku.

Kontakt: researchinpoland@nawa.gov.pl


Data publikacji: 1.09.2021Powrót