Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ kandydatem na dyrektora Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu


3 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję konkursową został dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ. Nominację musi teraz zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.


Czworo kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, złożyło kompletne aplikacje, a także spełniło warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dwie kandydatury nie były rozpatrywane przez Komisję z uwagi na brak złożenia kompletnych ofert (tj. dokumentów potwierdzających kwalifikacje do objęcia stanowiska).

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz uczelni międzynarodowych, posiada stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie, pełni także funkcję kierownika studiów doktoranckich. Jest członkiemk Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założycielem i organizatorem Centrum Badań Klinicznych, gdzie przez klika lat był dyrektorem naczelnym. Piastował także funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci od pierwszych dni życia do ukończenia 18 lat. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. W szpitalu funkcjonują 22 oddziały i 32 specjalistyczne poradnie. Szpital dysponuje ponad 400 łóżkami.

Placówka stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, w którym odbywa się proces kształcenia przyszłej kadry medycznej. Prowadzi także liczne badania naukowe.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową szpitala, a także pogłębiające się problemy kadrowe, na początku października br. rezygnację ze stanowiska dyrektora szpitala złożył prof. Krzysztof Fyderek.

 


 


Data publikacji: 7.11.2021Powrót