Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla dwóch studentek Wydziału Lekarskiego


25 listopada, na Zebraniu Plenarnym, Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia. Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, czyli honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymały dwie studentki kierunku lekarskiego: Izabela Karpińska i Karolina Zawadzka.


Nagroda przyznawana jest studentom pracującym naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni: Izabelę Karpińską wyróżniono za publikację „It i possible to predict weight loss after bariatric surgery? External validation od predictive models”, a Karolinę Zawadzką za dwie prace: „Selective versus non-selective alpha-blockade prior to adrenalectomy for pheochromocytoma – systematic review and meta-analysis” oraz „Risk factors for hemodynamic instability during laparoscopic pheochromocytoma resection: a retrospective cohort study”.

Izabela Karpińska, studentka 6. roku kierunku lekarskiego, od 4. roku studiów związana jest ze Studenckim Kołem Naukowym przy II Katedrze Chirurgii Ogólnej.

Autorka lub współautorka czterech publikacji naukowych o łącznym IF 11,52. Ma na swoim koncie 27 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Australii oraz 12 krajach Europy, z których blisko połowa została nagrodzona. Wiceprzewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM w roku akademickim 2019/20, kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana: finalistka konkursu „Studencki Nobel 2021” w dziedzinie Medycyna i Farmacja, laureatka Nagrody Dziekana Wydziału Lekarskiego za najlepszą publikację naukową absolwentów kierunku lekarskiego 2020/2021 oraz Nagrody Prorektora UJ ds. CM za działalność społeczną w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM. Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów oraz stypendium Starosty bełchatowskiego dla najlepszych studentów.

Jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM, pod opieką prof. Piotra Majora z II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, kontynuuje badania nad chirurgicznym leczeniem otyłości olbrzymiej.

Karolina Zawadzka jest studentką 6. roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM, do której została przyjęta w trybie nadzwyczajnym, przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jest pierwszym autorem w trzech publikacjach oraz drugim autorem w jednej publikacji, opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, o łącznym IF=13.859 i 390 pkt. MNiSW. Była również pierwszym autorem i osobą wygłaszającą referat na ośmiu konferencjach o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Laureatka konkursu „Granty Studenckie 2020”, pełniła rolę kierownika grantu przyznawanego przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM „Analiza stężenia bisfenolu A w surowicy i w moczu u kobiet w wieku reprodukcyjnym z niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy”. Pięciokrotna laureatka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest chirurgiczne leczenie chorób nadnerczy, w tym guzów chromochłonnych. Tej tematyce poświęcone są jej badania w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM prowadzone pod opieką prof. Michała Pędziwiatra z II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM.
Data publikacji: 24.12.2021Powrót