Szpital Uniwersytecki: wyróżnienie za działalność na rzecz rozwoju otolaryngologii


Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski zostali uhonorowani medalem im. Przemysława Wiktora Odrowąża-Pieniążka, twórcy krakowskiej laryngologii. To dowód uznania dla ich zaangażowania w budowę nowej siedziby SU, w której stworzono nowoczesne warunki dla leczenia pacjentów i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy w dziedzinie otolaryngologii.


„Labores pariunt honores” („Trudy przynoszą zaszczyty”) brzmi sentencja umieszczona na medalu im. Przemysława Wiktora Odrowąża-Pieniążka autorstwa prof. Stefana Dousy – polskiego rzeźbiarza specjalizującego się w medalierstwie i rzeźbie monumentalnej.

To wyjątkowe odznaczenie 23 grudnia przekazali: Kanclerz Kapituły Medalu, kierownik Oddziału Klinicznego Otolaryngologii SU oraz Katedry Otolaryngologii UJ CM dr hab. Jerzy Tomik, prof. UJ, a także sekretarz Kapituły Medalu oraz przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi dr Patryk Hartwich.
Data publikacji: 23.12.2021Powrót