Uniwersytecki Szpital Dziecięcy ma nowego dyrektora medycznego


Trwają zmiany w modelu funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dyrektor placówki dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ rozpisał konkurs na stanowisko zastępcy do spraw medycznych. Zwyciężył prof. Rafał Chrzan, uznany specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej. Nowy dyrektor medyczny rozpoczął urzędowanie 1 maja.


Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego założyła, że krakowska lecznica przyjmie model funkcjonowania szpitali pediatrycznych w krajach Beneluksu. Tamtejszy system jest uznawany przez cały świat za referencyjny dla pediatrii. Prof. Rafał Chrzan wpisuję się w tę strategię, gdyż przez wiele lat pracował w Utrechcie i Amsterdamie.

- Moje główne obowiązki związane są z organizacją i nadzorem pracy całego pionu medycznego. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wprowadzono ostatnio nowy schemat organizacyjny, gdyż w wizji nowego zarządu szpitala dyrektor medyczny powinien przede wszystkim współtworzyć nowe standardy oraz dbać o szkolenie i rozwój kadry medycznej celem zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom. Wpisuje się to w wizję i misję naszej placówki - mówi prof. Rafał Chrzan.

Prof. Rafał Chrzan ukończył studia medyczne oraz staż specjalizacyjny z chirurgii dziecięcej odbywał w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku (Uniwersytet Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), a w 2021 roku prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medycyna.

W 2005 roku rozpoczął szkolenie z zakresu urologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie, a po jego ukończeniu zdał pierwszy europejski egzamin z urologii dziecięcej. Trzy lata później rozpoczął pracę w charakterze konsultanta w Klinice Urologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Amsterdamie, w której pełnił liczne obowiązki związane z koordynacją prac całego zespołu. Od październiku 2016 roku jest kierownikiem Kliniki Urologii Dziecięcej UJ CM.

W 2019 otrzymał nominację z ramienia Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej do zarządu Wielodyscyplinarnego Komitetu ds. Urologii Dziecięcej (Multidysciplinary Joint Committee of Paeditric Urology) i jednocześnie został mianowany sekretarzem European Board of Paediatric Urology. Koordynator Europejskiej Sieci Referencyjnej Chorób Rzadkich (eUrogen) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie od 2022 roku.

Jego główne zainteresowanie zawodowe to urologia rekonstrukcyjna i czynnościowa oraz zastosowanie małoinwazyjnych technik w pediatrii.


Data publikacji: 10.05.2022Powrót