Uroczyste otwarcie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM


10 maja odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM (CIEM UJ CM). Jednostka mieści się przy ul. Medycznej 7 w Krakowie-Prokocimiu. Koszt rozbudowy, przebudowy i wyposażenia budynku wyniósł 51 mln zł - to środki z Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz środki własne uczelni.


Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Prokocimiu obejmuje pomieszczenia symulacji wysokiej wierności - 2 sale intensywnej terapii, 2 sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową i salę środowiskową z symulatorem karetki. Znajdują się w nim także pokoje symulacji niskiej wierności, w skład których wchodzą 2 sale symulacji z zakresu BLS, 6 sal symulacji z zakresu ALS, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych oraz 20 sal egzaminów OSCE - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).

Sale wysokiej wierności zostały wyposażone m.in. w defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali porodowej wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są w fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności - zaawansowanych fantomów w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale szpitalne, w których możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy.

Projekty to nie tylko działania infrastrukturalne. Trwają szkolenia kadr, opracowanie materiałów dydaktycznych w tym przypadków wirtualnych pacjentów, przypadków pacjenta standaryzowanego, stacji OSCE oraz scenariuszy symulacyjnych. We wrześniu br. planowana jest 2. edycja Letniej Szkoły Symulacji.

CIEM UJ CM działa również w trzech innych lokalizacjach: ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58. Te budynki nie zostały objęte inwestycją, ale zostały doposażone w sprzęt medyczny w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji", współfinansowanego z funduszy unijnych.
Data publikacji: 11.05.2022ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót