Perspektywy 2022: UJ CM ponownie na czele rankingu kierunków medycznych


Dziś ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw 2022. UJ CM po raz kolejny został liderem Rankingu Kierunków Studiów (RKS) w kategorii kierunki medyczne i o zdrowiu – aż 8 kierunków prowadzonych w UJ CM uznano za najlepsze w Polsce. W rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński uplasował się na miejscu drugim.

 


W tym roku kapituła oceniała 73 kierunki, w tym 12 medycznych i o zdrowiu (tu uwzględnione również turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne). W przypadku 8 z nich miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: analityka medyczna, farmacja (Wydział Farmaceutyczny), kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, (Wydział Lekarski), pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne – po raz pierwszy uwzględnione w rankingu – i zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu). Dietetyka – kierunek prowadzony przez Wydział Lekarski, w rankingu oceniany w grupie kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – znalazła się na miejscu drugim, ustępując jedynie o 0,6 pkt Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Kolejny już rok na pozycji lidera to dla całej społeczności UJ CM powód do wielkiej dumy i satysfakcji, ale także zobowiązanie na przyszłość – skomentował prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki. –  Gratulacje za ten sukces w równym stopniu należą się studentom, jak i pracownikom uczelni.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy to najważniejsza – z punktu widzenia kandydatów na studia – część badania przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Stanowi uporządkowaną informację o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich.

W tym roku przy jego tworzeniu brano pod uwagę tylko te kierunki, które na danej uczelni posiadają ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku (wyjątek stanowi ratownictwo medyczne). Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

RKS 2022, w zależności od ocenianego kierunku, składa się z 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Wagi poszczególnych wskaźników są różne, zależne od specyfiki kierunku:

  • prestiż – ocena przez kadrę akademicką;
  • absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów;
  • potencjał akademicki – wskaźnik kategorii naukowej;
  • potencjał dydaktyczny – akredytacje, jakość przyjętych na studia;
  • potencjał naukowy – publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact), FWVI (Field-Weighted View Impact) oraz Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles);
  • umiędzynarodowienie – publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni;
  • kryteria dodatkowe – egzaminy lekarskie, egzaminy na aplikacje prawnicze, egzaminy na uprawnienia projektowe.

Uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu odbędzie się dziś w Warszawie. UJ CM reprezentować będą: pełnomocnik prorektora CM ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Pac, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Jacek Sapa oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.


Data publikacji: 22.06.2022Powrót