Prof. Mateusz Hołda uhonorowany nagrodą Polonia Minor


Nagrodę Województwa Małopolskiego za zasługi na rzecz regionu - Polonia Minor prof. Mateuszowi Hołdzie wręczyli: marszałek Witold Kozłowski i przewodniczący Sejmiku prof. Jan Tadeusz Duda. W uroczystości udział wzięli także rektor UJ prof. Jacek Popiel i dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki.


- Panie Profesorze serdecznie Panu gratulujemy, bardzo się cieszymy z Pana sukcesu, który jest efektem zarówno zdolności, jak również ogromnej pracy, którą Pan do tej pory wykonał. Życzę Panu realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Rozsławił Pan Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ale także Małopolskę, będąc najmłodszym profesorem w historii naszego kraju. Chcielibyśmy Pana nagrodzić nagrodą Polonia Minor, wojewódzkim wyróżnieniem za zasługi na rzecz regionu. Raz jeszcze serdecznie gratuluję Panu Profesorowi, jak również Jego Magnificencji prof. Jackowi Popielowi oraz dziekanowi Wydziału Lekarskiego prof. Maciejowi Małeckiemu, gdzie rozwijała się dotychczasowa kariera Profesora Hołdy. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie gratuluję i życzę sukcesów - mówił marszałek Witold Kozłowski.

4 lipca postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy Mateusz Hołda otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, stając się pierwszym w historii polskim naukowcem, któremu przyznano tytuł profesora tytularnego przed ukończeniem 30. roku życia..

Prof. Hołda związany jest z Katedrą Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Prowadzi międzynarodowy zespół naukowy HEART – Heart Embryology and Anatomy Research Team zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego.W swojej pracy naukowej skupia się na morfologii układu sercowo-naczyniowego (od poziomu organu do poziomu molekularnego) oraz technikach obrazowania architektury mięśnia sercowego. 

 

tekst: Biuro Prasowe UMWM
fot.  UMWM/ŁP


Data publikacji: 30.07.2022Powrót