Nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy typu 1. Wyniki badań naukowców z UJ CM opublikowane w prestiżowym czasopiśmie


We wpływowym amerykańskim czasopiśmie „Diabetes Care” (IF: 19.112) opublikowano wyniki randomizowanego badania klinicznego –  przeprowadzonego przez zespół kierowany przez prof. Tomasza Klupę – dotyczącego efektywnego i bezpiecznego przestawienia pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy nie korzystali wcześniej z zaawansowanych technologii diabetologicznych, bezpośrednio na leczenie oparte o hybrydową pompę insulinową pętli zamkniętej najnowszej generacji, tzw. sztuczną trzustkę.


W pracy przygotowanej przez zespół prof. Klupy, kierującego Pracownią Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych UJ CM, wykazano, że hybrydowe pompy insulinowe pętli zamkniętej to skuteczne i bezpieczne rozwiązanie, które mogą wykorzystywać również ci pacjenci z cukrzycą typu 1, którzy nie mieli wcześniej doświadczeń z nowymi technologiami diabetologicznymi. Stosowany dotychczas rutynowy schemat stopniowego wdrażania do leczenia kolejnych technologii nie powinien mieć więc dłużej zastosowania.

Uzyskane w ramach badania wyniki kliniczne były znacząco lepsze od tych, jakie uzyskiwano w oparciu o podobne urządzenia w innych wiodących ośrodkach klinicznych. Wskazano przy tym na kluczowe elementy umożliwiające uzyskanie tak dobrych wyników, np. edukację pacjenta i sposób optymalnego ustawienia systemu.

Hybrydowa pompa insulinowa pętli zamkniętej najnowszej generacji, tzw. sztuczna trzustka, to rodzaj osobistej pompy insulinowej, która pracuje autonomicznie i wymaga jedynie minimalnej ingerencji ze strony pacjenta, aby umożliwić wyrównanie poziomu cukru na taki, jaki jest charakterystyczny dla osób zdrowych. Urządzenie używa systemów do ciągłego, stałego monitorowania poziomu glukozy, wyręczając pacjenta w podejmowaniu decyzji, jaką dawkę insuliny należy w danym momencie przyjąć. Zabezpieczając przed gwałtownymi wahaniami poziomu cukru, daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa.

Pompy insulinowe mogą być używane przez osoby w bardzo różnym wieku, z bardzo różnym czasem trwania cukrzycy, a ich obsługa poziomem skomplikowania zbliżona jest do obsługi smartfonów.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie był drugim ośrodkiem na świecie, który miał możliwość testowania tego typu urządzeń w ich wersji produkcyjnej. Obecnie jest jednym z pięciu światowych centrów edukujących lekarzy, jak wprowadzać terapię w oparciu o autonomiczną osobistą pompę insulinową (tzw. sztuczną trzustkę) w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.

Badania zespołu prof. Klupy przeprowadzono dzięki uzyskaniu grantu naukowego (unrestricted grant) finansowanego przez producenta sprzętu (tzw. Investigator Driven Study). Wsparcie finansowe umożliwiło naukowcom dostęp do najnowszego sprzętu medycznego, który w chwili startu badań nie był jeszcze dostępny w Europie w obiegu komercyjnym.

Znaczna część pacjentów, którzy brali w nim udział, znajdowała się pod opieką Poradni Diabetologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Większość badaczy, w tym pierwszy, dr hab. Bartłomiej Matejko, i korespondencyjny, prof. Tomasz Klupa, to pracownicy UJ CM i Szpitala Uniwersyteckiego. Zespół prowadzący badania miał charakter wielodyscyplinarny, a w jego skład weszli lekarze, inżynier biomedyczny oraz psycholog. Praca została zaprojektowana, w większości zrealizowana i w całości koordynowana w Katedrze Chorób Metabolicznych i Diabetologii kierowanej przez prof. Macieja Małeckiego.

Publikacja „Transitioning of People With T1D From Multiple Daily Injections and Self-Monitoring of Blood Glucose directly to MiniMed 780G Advanced Hybrid Closed Loop System: A Two-Center, Randomized, Controlled Study” jest już dostępna on-line: https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/doi/10.2337/dc22-0470/147447/Transitioning-of-People-With-T1D-From-Multiple?redirectedFrom=fulltext

Diabetes Care jest najbardziej wpływowym pismem poruszającym tematy dotyczące klinicznych aspektów opieki nad pacjentami z cukrzycą, w szczególności innowacyjnych terapii. Artykuły opublikowane w tym periodyku mają duży wpływ na globalną praktykę kliniczną w zakresie diabetologii.
Data publikacji: 22.08.2022Powrót