Grant w ramach konkursu "Nauka dla społeczeństwa" dla badaczy z UJ CM


Interdyscyplinarny projekt badawczy "Transformacja postrzegania zdrowia publicznego poprzez modyfikację paradygmatu leczenia cukrzycy", którego kierownikiem naukowym jest dr hab. n. med. Iwona Gregorczyk-Maga, uzyskał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki. To pierwszy grant przyznany UJ CM w ramach programuu "Nauka dla społeczeństwa".


Celem projektu jest analiza metagenomiczna mikrobioty jamy ustnej u pacjentów z DM1. Do realizacji projektu dr hab. Gregorczyk-Maga zaprosiła prof. Jadwigę Wójkowską-Mach  z Katedry Mikrobiologii UJ CM oraz prof. Tomasza Klupę z Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM.

Program "Nauka dla społeczeństwa" służy wsparciu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Więcej informacji dostepnych jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki


Data publikacji: 18.09.2022Powrót