Dr Kamil Polok z Wydziału Lekarskiego laureatem konkursu Miniatura


16 września Narodowe Centrum Nauki opublikowało piątą listę rankingową konkursu Miniatura 6. Grono ekspertów wyłoniło do finansowania wniosek dr Kamila Poloka z z Wydziału Lekarskiego. Przyznane fundusze pozwolą na przeprowadzenie badań wstępnych i pilotażowych.


Do konkursu MINIATURA 5 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Tytuł projektu dr. Poloka brzmi "Ocena związku fenotypu limfocytów oraz profilu niekodującego RNA z wynikami leczenia u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19", a przyznana przez NCN kwota wynosi 49 500 PLN.


Data publikacji: 19.09.2022Powrót