Bezpieczeństwo pacjenta w obliczu kryzysu ochrony zdrowia


16 i 17 września obradował w Krakowie Kongres Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta. Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja i podpisanie  Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta.


Anestezjolodzy, którzy przybyli na krakowski kongres, wyrazili przekonanie, że jedynie interdyscyplinarna współpraca pozwoli wyjść z niespotykanej dotąd zapaści systemu ochrony zdrowia spowodowanej pandemią i kryzysem humanitarnym. Podczas obrad dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy klinicznej, prezentując, na czym polegają bezpieczna chirurgia, znieczulenie i sedacja, mówili o tym, czym jest  bezpieczeństwo każdego hospitalizowanego pacjenta, również w okresie rekonwalescencji.

Niezwykle ważnym momentem spotkania było podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta: „Z okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta oraz przypadającego 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, my, niżej podpisani Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta, działając na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierając treści zawarte w dokumentach: Globalne działania  na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarną współpracę na rzecz bezpieczeństwa pacjenta“.

Pod dokumentem podpisali się: prezes Towarzystwa Internistów Polskich Jan Duława, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorz Wrona, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) Radosław Owczuk,  prezes PTAiIT Janusz Andres, prezes Fundacji Pacjentów Polskich Stanislaw Maćkowiak oraz Janusz Pokorski (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne),  Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz (Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej),  Barbara Kutryba (Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce), Aleksander Konturek (Towarzystwo Chirurgów Polskich) i Jarosław Woroń (Polskie Towarzystwo Badania Bólu).

Kierownikiem naukowym krakowskiego forum był prof. Janusz Andres, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.

 

 


Data publikacji: 20.09.2022ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót