Trwa rekrutacja na pierwsze studia podyplomowe MBA w UJ CM


W UJ CM ruszają studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia skierowane głównie do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w sektorze zdrowotnym. Celem programu jest przygotowanie absolwentów do efektywnego zarządzania placówkami sektora ochrony zdrowia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym.


– Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prowadzi kształcenie kadr menedżerskich dla systemu zdrowotnego od 30 lat. Obecnie oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz dwusemestralne studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej skierowane w głównej mierze do osób, które już pełnią lub przygotowują się do pełnienia funkcji menedżerskich, przeważnie kadry tzw. średniego szczebla, zarówno w podmiotach leczniczych, jak i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia. Program studiów MBA będzie doskonałym dopełnieniem ścieżki edukacyjnej dla osób chcących zajmować najwyższe stanowiska w szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia, szczególnie dla zarządzających szpitalami – mówi kierownik studiów dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ.

Tematyka studiów MBA w ochronie zdrowia skupia się wokół takich zagadnień, jak np. systemowe uwarunkowania funkcjonowania placówek medycznych, zarządzanie strategiczne i przywództwo w ochronie zdrowia, a także ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, zarządzanie zespołem, negocjacje i zarządzanie konfliktem, finanse i controling w placówce medycznej oraz zarządzanie jakością i procesowe w ochronie zdrowia, zarządzanie kryzysowe oraz ryzykiem i zarządzanie innowacyjnymi inwestycjami (z komponentem odnoszącym się do oceny technologii medycznych i szpitalnej oceny technologii medycznych).

Trwający trzy semestry program przewiduje zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i fakultatywne, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki edukacyjnej dostosowanej do zainteresowań i prowadzonej praktyki zawodowej. Zajęcia realizowane są w małych grupach z wykorzystaniem metod takich jak case study (studium przypadku), problem based learning, grywalizacja i inne.

Studia prowadzone są przez ekspertów z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM we współpracy ze specjalistami z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, a także przez znanych i cenionych praktyków zarządzania w ochronie zdrowia, którzy dzięki swojej wiedzy i bogatemu doświadczeniu gwarantują ścisłe powiązanie treści kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy oraz najwyższą jakość kształcenia.

– Absolwenci studiów będą przygotowani do zarządzania podmiotami leczniczymi w sektorze ochrony zdrowia. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom będą w stanie poradzić sobie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym – przekonuje prof. Kowalska-Bobko.

 

Rekrutacja na studia potrwa do 9 stycznia 2023, planowany termin rozpoczęcia zajęć to 18 lutego 2023

Więcej o MBA w ochronie zdrowia na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM.


Data publikacji: 25.10.2022Powrót