Projekty badawcze prowadzone w UJ CM wyróżnione przez NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 6 na finansowanie badań wstępnych i pilotażowych, realizację staży naukowych i wyjazdów badawczych. Na liście rankingowej znalazło się pięcioro badaczek i badaczy z UJ CM.


Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego 6. edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

Wśród wskazanych do finansowania znaleźli się:

Na ostatniej liście rankingowej konkursu Miniatura 6 znalazło się 15 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

  • dr hab. Agnieszka Galanty (Wydział Farmaceutyczny) – Modyfikacja potencjału hepatotoksycznego enancjomerów kwasu usninowego w modelu in vitro z wykorzystaniem analizy izobolograficznej,
  • dr Mateusz Kucharczyk (Wydział Farmaceutyczny) – Charakterystyka zmian somatosensorycznych w modelu udaru niedokrwiennego mózgu,
  • dr Marcin Piejko (Wydział Lekarski) – Rola mechanotransdukcji w patogenezie mielofibrozy – badania pilotażowe,
  • dr Miłosz Pietrus (Wydział Lekarski) – Analiza transkryptomu endometrialnych raków trzonu macicy o wysokim (st. 1, 2) i niskim (st. 3) stopniu zróżnicowania,
  • dr Kamil Skowron (Wydział Lekarski) – Rozszyfrowywanie mikrobioty jelitowej pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w oparciu o zwierzęcy model anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym – badanie pilotażowe.

Data publikacji: 9.11.2022Powrót