Nagroda w konkursie StRuNa dla SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM


Studenckie Koło Naukowe Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych działające przy Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM triumfowało w finale 12. edycji konkursu StRuNa, zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii "Debiut Roku 2022"


Konkurs StRuNa (skrót nazwy Studencki Ruch Naukowy) realizowany jest przez Fundację Pomocy Studentom pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Skierowany jest do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy w minionym roku akademickim zespołowo realizowali projekty naukowe w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów.

W tegorocznej, 12. edycji konkursu zespoły studenckie i studencko-doktoranckie rywalizowały w 12 kategoriach. Do 8 z nich można było zgłaszać najciekawsze projekty zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2021 a 30 września 2022, w 4 pozostałych oceniano całokształt działalności koła w minionym roku akademickim.

W kategorii „Debiut roku 2022” pierwszą nagrodę zdobyło Studenckie Koło Naukowe Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych (SKN TCiUS) działające przy Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. Jego członkowie pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Lasoty prowadzą badania dotyczące problematyki przeciwnowotworowej terapii celowanej oraz podejmują ciekawe inicjatywy promujące naukę. Najnowsze wyniki swoich badań zaprezentowali podczas międzynarodowej konferencji FEBS-IUBMB-ENABLE w Sewilli, która odbyła się w dniach 16-18 listopada br. pod hasłem “The perfect tandem: How technology expands the frontiers of biomedicine”.

Nagrodę za debiut roku w konkursie StRuNa odebrał przewodniczący SKN TCiUS Patryk Obajtek podczas uroczystości zorganizowanej 19 listopada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Data publikacji: 22.11.2022Powrót