Medal Gloria Medicinae, nagroda za całokształt dorobku naukowego PTNT i nagroda zaufania Złoty Otis dla prof. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz


22 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, podczas której wręczono Medale Gloria Medicinae. W gronie odznaczonych była prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, która kilka dni wcześniej – na corocznym zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – otrzymała nagrodę za całokształt dorobku naukowego.


Medal Gloria Medicinae – ustanowiony w 1990 r. z inicjatywy wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii, a także medycyny nuklearnej – to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez PTL. Nadawany jest „za ofiarną służbę ludziom, najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Co roku otrzymuje go jedynie 10 lekarzy, których wyłania 40-osobowa kapituła.

W tym roku medalem uhonorowano prof. Kalinę Kawecką-Jaszcz. Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika (obecnie UJ CM), od początku swojej kariery naukowej poświęciła się badaniom nad chorobami serca oraz układu krążenia. Przez wiele lat kierowała I Kliniką Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii WL UJ CM, pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w Małopolsce w dziedzinie hipertensjologii, była też prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz przewodniczącą Komisji Nauk Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prekursorskie działania w zakresie prewencji chorób serca rozpoczęła już w latach 80. w ramach pierwszego europejskiego programu realizowanego w Polsce – International Program for Primary Prevention of Coronary Heart Disease. Następnie kontynuowała w ramach kilkudziesięciu programów badawczych krajowych i światowych. W 1996 roku stworzyła Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej, który monitorował skuteczność prewencji u pacjentów wypisywanych po przebytym zawale serca z klinik uniwersyteckich i szpitalnych oddziałów kardiologicznych w Krakowie. Wyniki pokazały – pierwszy raz w Polsce – obiektywny obraz stopnia kontroli czynników ryzyka. Umożliwiały dokonanie porównań międzynarodowych skuteczności prewencji, wskazywały dalsze działania i są nadal kontynuowane.

Dorobek naukowy prof. Kaweckiej-Jaszcz został doceniony również podczas tegorocznego 18. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, największego spotkania środowiska polskich hipertensjologów, które odbyło się w Gdańsku w dniach 20-22 października. Prof. Kawecka-Jaszcz otrzymała na nim Nagrodę Prezesa PTNT za całokształt dorobku naukowego w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań dotyczących nadciśnienia tętniczego.

Warto dodać, że w maju br. prof. Kalina Kawecka-Jaszcz została laureatką XIX edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS w kategorii dorobek życia. Kapituła, uzasadniając wybór, wskazała, że badania prowadzone przez prof. Kawecką-Jaszcz zmieniły obraz kardiologii prewencyjnej i hipertensjologii.

Złoty OTIS przyznawany jest od 2003 r., jednocząc we wspólnej pracy na rzecz zdrowia Polaków środowiska lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów i dziennikarzy – profesjonalistów tematyki medycznej. Kapitułę nagrody tworzy 64 ekspertów, wśród których są wybitne osobowości polskiej medycyny, m.in.: prof. Grażyna Rydzewska, prof. Irina Kowalska, prof. Maciej Banach, prof. Marcin Czech, prof. Piotr Hoffman, prof. Jan Lubiński, prof. Piotr Pruszczyk czy prof. Henryk Skarżyński.

 
 


Data publikacji: 23.11.2022Powrót